Grötlingbo Fiber Ekonomisk Förening


Startsida    Tjänster    Vanliga Frågor    Support    Kabelvisning    Projektinformation    Länkar    SökGrötlingbo Fiber - Gotlands Första Sockennät
 


 ~ Etablerat Anno 2010 ~

 

 

Senaste Nytt
 

      Nytt tjänsteavtal med Telia

Föreningen har tecknat ett nytt tjänsteavtal med Telia för perioden 2020 - 2025. Avtalet innebär att vi får en kraftigt förbättrad hastighet upp/ner utan prishöjning.

Alla medlemmar precis som tidigare välja mellan två alternativ vilka nu är:

    1:     250/250 Mbit/s Internet med TV-Lagom (ca 24 kanaler) och fast Telefon:349 kr/månad inkl moms.
    2:     500/500 Mbit/s Internet utan TV/Telefon: 300 kr/månad inkl moms.
 

Nätavgiften ingår, faktureringsavgift om 20 kr per kvartal tillkommer.
Notera att det går att byta paket en gång. Därefter är ytterligare byten inte möjliga.

De nya högre hastigheterna gäller från den 7 juli 2020 utan att något aktivt val behöver göras. De som har extra tjänster kan dock behöva kontakta Telias Kundtjänst för att få dessa flyttade till det nya avtalet.

Det nya avtalet innebär även att alla boxar i hemmen kommer att bytas ut. Byte rekommenderas för att kunna nyttja de högre hastigheterna, speciellt 500 Mbit/s, via WiFi. De som redan har egna moderna WiFi-routers som fungerar väl vid höga hastigheter behöver givetvis inte byta ut dessa.

I samband med bytet av boxar erbjuder Telia en timmes gratis teknisk support i hemmet för den som så önskar. Observera att dock att detta kommer att ske vid en tidpunkt vilken bestäms i samråd mellan Föreningen och Telia. Support som beställs direkt via Telias Kundtjänst är inte gratis.

Föreningen kan pga den pågående epidemin endast erbjuda support via telefon.

Högre Hastigheter
De som önskar extra snabbt Internet (upp till 1 000 Mbit/s) kan beställa detta som tillägg direkt från Telia.

 

Föreningsinformation
 

Medlemskap och Förändringar av Medlemskap
Föreningen är öppen för fastighetsägare i Grötlingbo med omnejd, vill du bli medlem så skicka ett email eller ring:

Kontaktpersoner
Stefan Johansson, Ordf, 070-848 61 08
Benkt Linnander, Kassör, 073-081 41 44


Föreningens emailadress: GFEFnet (at) gmail.com
 

Information om fakturering och betalningar
I samband med förändringar av ägandet av fastigheter är det viktigt att komma ihåg att det är den person som är registrerad Medlem i Grötlingbo Fiber som har betalningsansvaret. Vi har ingen praktisk eller laglig möjlighet att dela fakturor eller fakturera en tredje part (ny ägare, sambo, äkta hälft, barn, föräldrar, etc) utan att denne är medlem i föreningen.

Med start 2020 deibiteras föreningens årsavgift om 300 kr med 75 kr per kvartal för att förenkla hanteringen.

Information om förändring av medlemsskap mm finns här.
Se även sidan Vanliga Frågor för viktig information om ägarbyten med mera!
 

Personuppgiftspolicy
Föreningens skydd av medlemsuppgifter enligt EUs Dataskyddsförordning GDPR PDF
 

 


Webplatsen samlar inte in personlig information och använder inte cookies.
 Sidan uppdaterad
2020-07-22